Betalen

Na afloop van uw bezoek krijgt u een rekening. Wij vragen u de rekening onder vermelding van het factuurnummer over te maken naar ons rekeningnummer.

Mogelijk heeft u recht op vergoeding vanuit uw tandartsverzekering, u kunt de nota bij uw verzekeraar indienen.

Kinderen tot 18 jaar worden direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.

Tandartstarieven 2020

 

 

 

* Exclusief materiaal/techniekkosten

 

 

I Consultatie en Diagnostiek (C)

 

a. Diagnostisch onderzoek
C11 Periodieke controle € 22.16
C13 Probleemgericht consult € 22.16
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 22.16
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt € 104.95
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 29.15
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of  onderkaak € 58.31
c. Toeslagen en diversen
C80 Mondzorg aan huis € 17.49
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 46.65
C85 Weekendbehandeling € 22.16
C86 Avondbehandeling € 22.16
C87 Nachtbehandeling € 22.16
II Maken en/of beoordelen foto's (X)
X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto € 16.33
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 12.24
X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto € 69.97
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 69.97
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 25.66
X24 Maken en beoordelen schedelfoto € 31.49
X34 Beoordelen schedelfoto € 23.32
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 198.24
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 58.31
III Preventieve mondzorg (M)
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 13.07
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 13.07
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 13.07
M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 26.24
M32 */** Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek € 17.49
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 5.83
M40 Fluoridebehandeling € 14.58
M61 * Mondbeschermer € 26.24
M80 * Behandeling van witte vlekken, eerste element € 50.73
M81 * Behandeling van witte vlekken, volgend element € 27.99
IV Verdoving (A)
A15 Oppervlakte verdoving € 7.58
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 14.58
V Verdoving door middel van een roesje (B)
VI Vullingen (V)
V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 24.49
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 39.07
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 50.73
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 71.13
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 36.15
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 50.73
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 62.39
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer € 82.80
V91 Eénvlaksvulling composiet € 46.65
V92 Tweevlaksvulling composiet € 61.22
V93 Drievlaksvulling composiet € 72.88
V94 Meervlaksvulling composiet € 93.29
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) € 69.97
V30 Fissuurlak eerste element € 26.24
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting € 14.58
V40 Het polijsten vullingen, beslijpen en bijwerken van oude vullingen € 5.83
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11.66
V70 * Parapulpaire stift € 11.66
V80 * Wortelkanaalstift € 20.41
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8.75
VII Wortelkanaalbehandelingen (E)
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 22.16
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 40.82
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 32.07
b. Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 46.65
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 47.90
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 104.95
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 151.60
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 198.24
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 244.89
E85 Elektronische lengtebepaling € 14.58
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 17.49
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 46.65
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
E51 Verwijderen van kroon of brug € 34.98
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 29.15
E53 Verwijderen van wortelstift € 40.82
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 29.15
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 29.15
E56 * Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 40.82
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 29.15
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 81.63
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 52.48
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 43.73
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 46.65
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 58.31
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 29.15
Bleken
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 46.65
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 17.49
E97 * Uitwendig bleken per kaak € 72.88
Behandeling trauma-element
E40 Directe pulpa-overkapping € 29.15
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11.66
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 23.32
E44 Verwijderen spalk, per element € 5.83
Aanbrengen rubberdam
E45 Aanbrengen rubberdam € 11.66
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31 Snij-/ hoektand € 116.61
E32 Premolaar € 163.26
E33 Molaar € 209.91
E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 23.32
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 81.63
E37 Kijkoperatie € 69.97
Gebruik operatiemicroscoop
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 78.71
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 58.31
VIII Kronen en bruggen (R)
a. Inlays en kronen
R08 * Eénvlaks composiet inlay € 69.97
R09 * Tweevlaks composiet inlay € 134.11
R10 * Drievlaks composiet inlay € 174.92
R11 * Eénvlaksinlay € 104.95
R12 * Tweevlaksinlay € 163.26
R13 * Drievlaksinlay € 233.23
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 29.15
R24 * Kroon op natuurlijk element € 256.55
R34 * Kroon op implantaat € 233.23
R29 * Confectiekroon € 52.48
R31 Opbouw plastisch materiaal € 58.31
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 58.31
R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 116.61
b. Brugwerk
R40 * Eerste brugtussendeel € 174.92
R45 * Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 87.46
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 145.77
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 29.15
R55 * Gipsslot met extra afdruk € 29.15
R60 * Plakbrug zonder preparatie € 116.61
R61 * Plakbrug met preparatie € 174.92
R65 Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 40.82
R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 23.32
c. Restauraties diversen
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 64.14
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 64.14
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 23.32
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 58.31
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 29.15
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 29.15
d. Schildje van keramiek of kunststof
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 69.97
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 116.61
e. Temporaire voorzieningen
R80 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies € 29.15
R85 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies € 11.66
IX Kaakgewrichtsbehandelingen (G)
a. Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)
Onderzoek/diagnostiek bij OPD
G21 Functieonderzoek kauwstelsel € 104.95
G22 Verlengd onderzoek OPD € 209.91
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie € 93.29
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste Functieonderzoek kauwstelsel (G21)
G41 Consult OPD-therapie A (niet-complex) € 61.22
G62 * Stabilisatieopbeetplaat € 157.43
G68 * Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk € 46.65
G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A € 69.97
Therapie bij OPD B (complex), na tenminste verlengd onderzoek OPD (G22)
G43 Consult OPD-therapie B (complex) € 117.78
G44 * Therapeutische injectie € 64.14
G46 * Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig) € 46.65
G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B € 116.61
b. Beetregistraties
G10 Niet-standaard beetregistratie € 87.46
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10
G11 Scharnierasbepaling € 87.46
G12 Centrale relatiebepaling € 81.63
G13 Protrale/laterale bepalingen € 58.31
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 524.77
G16 Therapeutische positiebepaling € 29.15
G20 Beetregistratie intra-oraal € 58.31
Diversen
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 29.15
G65 * Indirect planmatig inslijpen € 320.69
G69 * Beetbeschermingsplaat € 64.14
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 58.31
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 291.54
G72 Controlebezoek MRA € 29.15
G73 * Reparatie MRA met afdruk € 46.65
X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)
a. Onderdeel  A
H11 Trekken tand of kies € 43.73
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 32.65
H21 Kosten hechtmateriaal € 6.06
H26 Hechten weke delen € 64.14
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling € 58.31
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling  € 17.49
b. Onderdeel B
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 58.31
H33 Hemisectie van een molaar € 69.97
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 69.97
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 52.48
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 34.98
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 69.97
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting € 93.29
H44 Primaire antrumsluiting € 64.14
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 81.63
Cyste-operatie
H60 Marsupialisatie € 81.63
H65 Primaire sluiting € 157.43
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 81.63
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 157.43
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 110.78
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 186.58
XI Kunstgebitten (P)
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 34.98
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 29.15
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 58.31
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1 – 4  elementen € 87.46
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5 – 13 elementen € 174.92
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 64.14
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 17.49
P34 * Frame kunstgebit, 1-4  elementen € 239.06
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 326.52
P31 * Wortelkap met stift € 145.77
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls € 87.46
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 58.31
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 14.58
P45 * Noodkunstgebit € 116.61
a. Volledig kunstgebit
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 174.92
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak € 233.23
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 379.00
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 29.15
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 64.14
P27 Reoccluderen € 58.31
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 34.98
P28 Naregistratie en remounten € 58.31
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 64.14
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 87.46
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 29.15
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 29.15
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 34.98
Overige
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 46.65
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 40.82
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 40.82
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 87.46
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 58.31
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 87.46
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 163.26
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 17.49
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 46.65
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak € 40.82
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 40.82
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 87.46
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 58.31
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 87.46
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 17.49
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 46.65
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak € 46.65
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak € 46.65
XII Tandvleesbehandelingen (T)
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 154.51
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 169.09
T21 Grondig reinigen wortel, complex € 31.49
T22 Grondig reinigen wortel, standaard € 23.32
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 90.38
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 104.95
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 46.65
T41 Beperkt consult parodontale nazorg € 61.22
T42 Consult parodontale nazorg € 88.63
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 117.78
T44 Complex consult parodontale nazorg € 156.85
T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus € 154.51
T61 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 169.09
Parodontale chirurgie
T70 Flapoperatie tussen twee elementen € 189.50
T71 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) € 291.54
T72 Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel) € 349.84
T73 Directe postoperatieve zorg, kort € 58.31
T74 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 156.85
T75 Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 151.60
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 72.88
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T80 Tandvleestransplantaat € 125.36
T81 Tuber- of retromolaarplastiek € 102.04
T82 Tandvleescorrectie per element € 55.39
T83 Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) € 145.77
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 349.84
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 116.61
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 189.50
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T87 Kroonverlenging per element € 189.50
T88 Kroonverlenging per sextant € 349.84
Directe postoperatieve zorg
T89 Directe post-operatieve zorg, kort € 58.31
T90 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 156.85
Diversen
T91 Pocketregistratie € 34.98
T92 Parodontiumregistratie € 69.97
T93 ** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 40.82
T94 Behandeling tandvleesabces € 78.71
T57 * Toepassing lokaal medicament € 62.97
T95 * (Draad)Spalk € 23.32
T96 Uitgebreide voedingsanalyse € 58.31
XIII Implantaten (J)
J97 Overheadkosten implantaten € 176.13
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 99.68
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01 Initieel onderzoek implantologie € 64.67
J02 * Verlengd onderzoek implantologie € 99.49
J03 * Proefopstelling € 134.31
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 44.77
b. I Pre-implantologische chirurgie
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 238.77
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 149.23
J11 Prepareren donorplaats € 134.31
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 144.26
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging  in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 69.64
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06 Vrijleggen foramen mentale € 29.85
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 84.57
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte € 129.34
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad € 59.69
J19 Toeslag esthetische zone € 64.67
c. Implantologische chirurgie
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 227.33
J28 Plaatsen volgend implantaat, per kaak € 94.02
J23 * Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment) € 74.62
J29 * Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment) € 35.32
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 164.16
J36 Verwijderen implantaat € 32.83
J27 Vervangen eerste implantaat € 227.33
J37 Vervanging volgend implantaat € 94.02
J39 Uitvoeren autotransplantaat € 349.84
d. Diversen
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik kostprijs
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 19.90
J30 Bindweefseltransplantaat per donorplaats € 104.46
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 114.41
J33 Kosten implantaat € 319.50
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting € 9.95
J35 Grondig submucosaal reinigen implantaat € 23.32
J87 * Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat € 258.67
e. Mesostructuur
J45 * Plaatsen eerste drukknop € 119.39
J41 * Plaatsen elke volgende drukknop € 34.82
J42 * Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 203.95
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 64.67
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 24.87
f. Prothetische behandeling na implantaten
J50 * Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit € 512.37
J51 * Onder klikgebit € 333.29
J52 * Boven klikgebit € 333.29
J53 * Omvorming klikgebit € 99.49
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 129.34
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 149.23
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 174.10
J57 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 84.57
J58 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 109.44
J59 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 134.31
g. Nazorg implantologie
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 54.72
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 89.54
h. Prothetische nazorg
J70 * Opvullen zonder staafdemontage € 139.28
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 174.10
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 198.98
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 223.85
J74 * Reparatie zonder staafdemontage € 54.72
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 104.46
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 129.34
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 154.21
J78 * Verwijderen én vervangen drukknop € 24.87
i. Ketenzorg implantologie
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 506.40
XIV Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)
U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 13.28
U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 15.32
U05 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 15.32